Kontakt i Klauzula informacyjna

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Gwarantujemy Państwu, rzetelność, pewność oraz skuteczność w działaniu . W razie jakichkolwiek pytań dotyczących usług AVRIL-nieruchomości, zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową. 

AVRIL-nieruchomości

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

ul. Boh. Warszawy 20
72-500 Międzyzdroje

tel./fax +48 /91/  32-82-800
tel. kom. +48 / 502-632-700 ,
email: avril@avril.com.pl    Piotr Kwiecień tel. +48/ 502 632 700

 

Klauzula Informacyjna

Szanowny Kliencie

 

W związku z tym, że współpraca z moją Firmą wymaga przetwarzania Pana / Pani danych osobowych, na podstawie niniejszej klauzuli informacyjnej, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Piotr Kwiecień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Kwiecień AVRIL Nieruchomości, z siedzibą w Międzyzdrojach (72-500) przy ul. Bohaterów Warszawy 20.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 roku podstawą prawną przetwarzania danych może być:
 1. zgoda udzielona przez klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, albo
 2. sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, albo
 3. prawnie uzasadniony cel administratora (marketing bezpośredni oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń lub monitoringu itp) (art.6 ust.1 lit. f) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe posiadamy w związku z realizacją Pani/Pana zapytania dotyczącego obszaru naszej działalności (np. zapytanie o nieruchomość), za pośrednictwem poczty elektronicznej, portalu branżowego z ogłoszeniami, naszej strony internetowej, telefonu lub kontaktu osobistego.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do świadczenia usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i realizacji obowiązków wynikających z umowy. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych klientów dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Piotr Kwiecień AVRIL Nieruchomości.
 3. W ramach realizacji usługi odbiorcami Państwa danych  będą inne podmioty wspierające, którym administrator powierzył przetwarzanie danych  (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu, biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, firmy dostarczające narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych), inni pośrednicy współpracujący i notariusze.
 4. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń).
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie (sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami), do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, do bycia zapomnianym oraz do przeniesienia swoich danych.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie do zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: avril@avril.com.pl lub pod numer tel. 91 3282800.

Nota prawna

Przedstawione na stronie avril.com.pl ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa i mają charakter wyłącznie poglądowy.

 

Napisz do nas!